• |
  • |
  • |

Högsta kvalitetsanspråk på våra produkter.

Filosofi

Dina idéer är värda det. För oss innebär det: Garantera högsta kvalitetsanspråk på våra produkter och tillhörande tjänster.

Våra kunder utvecklar, projekterar och bygger med våra komponenter över hela världen. Vår uppgift är att erbjuda högsta tillgänglighet till ett rimligt pris och en rimlig servicenivå och garantera en kompetent dygnet-runt-service.

Dialogen med våra kunder ser vi som mycket viktig. Framtidsinriktat tänkande och handlande samt konstruktiv feedback från våra kunder och intressenter är garantin för effektiv utveckling av våra produkter och tjänster.

Det höga anspråket på rättvisa, kontinuitet, hållbarhet och tillförlitlighet präglar vårt tänkande och vårt medvetande och vårt mål är att alltid handla resurssnålt och miljövänligt.

Socialt ansvar, som att sponsra kulturella, sportliga och allmännyttiga aktiviteter eller för den delen vidareutbildning av våra medarbetare är en självklarhet för oss.

Respekt för andras personlighet, ett konstruktivt och partnerinriktat beteende och en kooperativ ledningsfilosofi är basen för ett gott och framtidsinriktat samarbete.

Att utveckla våra produkter och tjänster i en nära dialog med kunderna och att anpassa sig till förändrade marknader är ett grundläggande mål för vårt företag.

Kontakt

Aluflex System AB
Lilla Garnisonsgatan 34
25467 Helsingborg


Tel.: +46 / 42 / 380 230
Fax.: +46 / 42 / 380 231
info(at)aluflex.se
www.aluflex.se