• |
  • |
  • |

Ansvar

Undantag för ansvar

För skador som orsakas av användning av CAD-data, oavsett hur, ansvarar vi endast vid uppsåt eller grov oaktsamhet hos våra lagstadgade representanter, anställda eller medhjälpare. Detta gäller vid motsvarande vid kränkning av avtalade plikter.
Vi ansvarar inte för oförutsägbara, otypiska skador. Anspråk på ersättning är begränsat till typiska förutsägbara skador. I den mån tjänster från tredje part har använts, ansvar vi inte för deras kvalitativa eller kvantitativa tillgänglighet.

Garanti

Användning av CAD-tjänsterna och de medföljande sidorna sker på egen risk. Vi ansvarar inte för att CAD-tjänsterna står till förfogande vid en given tidpunkt. Speciellt övertar vi inget ansvar för fel, avbrott eller annat bortfall av CAD-tjänsterna. Vi övertar inget ansvar för användningen av innehåll och tjänsten för ett visst syfte och inte heller dess korrekthet och fullständighet samt icke-befintlighet av virus och felfri överföring.
För övrigt innehåll från tredje part, t.ex. länkade webbplatser, övertar vi inget ansvar. I den mån förmedlar vi enbart tillgång och ansvarar inte för främmande innehåll.
Kontakt
Aluflex System AB
Lilla Garnisonsgatan 34
25467 Helsingborg

Tel.: +46 / 42 / 380 230
Fax.: +46 / 42 / 380 231
info(at)aluflex.se
www.aluflex.se
Onlinekonfiguratorer
Till onlinekonfiguratorerna
Planera ditt individuella arbetsplatssystem eller SystemMobile online. Till onlinekonfiguratorerna