• |
 • |
 • |

Regler för datasäkerhet

Våra regler för datasäkerhet (version 01.08.2015)

item Industrietechnik GmbH (härefter item) ser sig förpliktigade att skydda din integritet på lämpligt sätt och presenterar därför items regler för datasäkerhet nedan. För användningen av kundinformation följer vi följande regler:

1. Spara, bearbeta och använda personlig data

Via vår webbplats sparar vi endast data som du frivilligt lämnar till oss t.ex. genom registrering eller inom ramen för förfrågningar. Härledda uppgifter från kundavtal eller annan information som kan vara tillgänglig vid åtkomst till servern används inte för andra ändamål än de tjänster som finns på webbplatsen:

  1. Visa items produkter och tjänster
  2. Registrera kunders erfarenheter och åsikter i samband med item Industrietechnik Gbmh:s produkter och tjänster
  3. Använda information för explicita enstaka ändamål som kunderna i förväg ger sitt godkännande till.
  4. Skapa statiska analyser över användningen av vår webbplats för marknadsundersökningar och marketing. I detta syfte sparas data på servrar i Kanada, samtidigt som en korrekt bearbetning är garanterad med hjälp av datasäkerhetsavtal.

   

2. Använda personlig information

item använder användarens personliga information på rimligt och korrekt sätt och vidarebefordrar ingen kundinformation till tredje part med undantag av:

  1. Användaren har godkänt databearbetning och överföring till tredje part på item eller företag i nära samarbete med item, speciellt för överföring av erbjudanden och information för partnerföretag. Partnerföretaget överlämnar i sin tur inga data till tredje part.
  2. Det är nödvändigt att överlämna information eller åsikter till avdelningar eller samarbetande företag som måste informeras om kundrelevant information.
  3. Det är nödvändigt på grund av rättsliga åtaganden eller på uppmaning från myndighet eller domstolar för förberedelse av förhandlingar för att uppfylla avtalet med kunden, för att skydda tredje part eller andra lagstadgade anspråk eller för att undvika åtal.

   

3. Google Analytics och remarketing

Denna webbplats använder Google Analytics, som är en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. cookies (kakor), som är textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookies genom din användning av webbplatsen överförs normalt sett till en av Googles servrar i USA för att där sparas. Om en tjänst för IP-anonymisering aktiveras på den här webbplatsen, begränsas din IP-adress av Google till en adress inom EU:s medlemsstater eller en stat som omfattas av EU:s regler. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA för att där förkortas. På uppdrag av denna webbplats ägare använder Google informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att fullgöra tjänster som är förknippade med webbplatsanvändningen och internetanvändningen gentemot webbplatsen ägare. De IP-adresser som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammankopplas inte med andra data från Google.
Du kan stänga av lagring av cookies med inställningarna i din webbläsare, men vi vill göra dig uppmärksam på att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen. Du kan dessutom förhindra registrering av de data som skapas av cookies och din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google samt bearbetning av dessa data av Google genom att du laddar ner och installerar den plugin för webbläsaren som finns på följande länk: [Plugin för webbläsare].
Vi använder Google Analytics med tillvalet ”anonymizeIP” så att din IP-adress endast överförs anonymt från vår webbplats.
Vi använder även Googles remarketingfunktioner på våra webbplats. Annonser från utvalda företag visas då med hjälp av de cookies som har sparats på din dator. Du kan inaktivera användningen av cookies via Google genom att öppna Googles annonsinställningar.

 

4. Kontakt

Kontakta oss om du har några frågor om datasäkerheten hos oss.

 

5. Godkännande

Med ditt godkännanden förklarar du att du tillåter användningen av informationen enligt bestämmelserna i punkt 2. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande. Vi reserverar oss för att vi kan kontakta dig via den e-postadress som du angett vid ändringar, uppdateringar eller liknande.
Kontakta oss på datenschutz(at)item24.com om du har fler frågor på det här området.

Kontakt
Aluflex System AB
Lilla Garnisonsgatan 34
25467 Helsingborg

Tel.: +46 / 42 / 380 230
Fax.: +46 / 42 / 380 231
info(at)aluflex.se
www.aluflex.se
Onlinekonfiguratorer
Till onlinekonfiguratorerna
Planera ditt individuella arbetsplatssystem eller SystemMobile online. Till onlinekonfiguratorerna