• |
  • |
  • |

Länkar till andra webbplatser

Länkar

Länkar till andra webbplatser:

Med domen av den 12 maj 1998 - 312 O 85/98 fastslog Landgericht Hamburg att man eventuellt ansvarar för innehållet på webbplatser som man länkar till. Domstolen anser att detta endast kan förhindrar genom att man uttryckligen tar avstånd från detta innehåll:
Följande gäller för alla länkar: Vi förklarar här med uttryckligen att vi inte har någon påverkan på utformning och innehåll på länkade sidor.
Vi tar därför avstånd från allt ansvar och eventuellt illegalt innehåll på alla länkade sidor.
Denna förklaran gäller för alla länkar som finns på webbplatsen och för allt innehåll på sidor som våra länkar leder till. Webbadministratören ansvarar inte för att artiklar, resultat, statistik och information, speciellt när denna kommer från tredje part, är korrekt och inte heller för bild- och textmaterial som inskickats utan begäran. Kontaktperson för utformning och administration av webbplatsen:

item Industrietechnik GmbH
Friedenstrasse 107-109
D-42699 Solingen info(at)item24.com
Kontakt
Aluflex System AB
Lilla Garnisonsgatan 34
25467 Helsingborg

Tel.: +46 / 42 / 380 230
Fax.: +46 / 42 / 380 231
info(at)aluflex.se
www.aluflex.se
Onlinekonfiguratorer
Till onlinekonfiguratorerna
Planera ditt individuella arbetsplatssystem eller SystemMobile online. Till onlinekonfiguratorerna