• |
  • |
  • |

Vårt arbetsplatssystem är helt kompatibelt med vårt MB-modulsystem.

Ergonomi - vårt fokus

Det centrala syftet med arbetsplatsergonomi är att skapa lämpliga förutsättningar för människors arbete och användning av teknisk utrustning och verktyg. En människa arbetar i genomsnitt 10000 dagar i sitt liv! Effekterna av en icke-ergonomisk hållning, icke-ergonomiska rörelser och processer på arbetsplatsen har allvarliga följder – både för medarbetarnas hälsa och för produktiviteten.

Rent ekonomiskt är en ergonomisk arbetsplats en bra investering som reducerar arbetsrelaterade sjukdomar och ökar medarbetarnas produktivitet. Vi har därför tagit fram lösningar som uppfyller de viktigaste grundreglerna för ergonomiska arbetsplatser:

Arbetsplats inställbar i höjdled – perfekt oavsett kroppslängd.

Byte av arbetsposition och kroppshållning förbättrar arbetshälsan. Speciellt vid montering och skiftarbete när personalen ofta byts av går det inte att komma runt ergonomiska arbetsbord som är inställbara i höjdled.


Rätt arbetsstol för ergonomisk sits.

Man arbetar bättre om man sitter rätt. Ont i ryggen, speciellt vid sittande arbete, är en av de vanligaste problemen och orsaken till sjukskrivningar. Felaktig utformning av arbetsplatser med felaktigt placerade verktyg och arbetsstycken förstärks om man inte kan sitta rätt.


Ergonomisk placering av verktyg.

Alla erforderliga delar, verktyg och tillbehör ska finnas i ergonomisk räckvidd för medarbetaren för att undvika felaktig belastning av kropp och armar. Detta reducerar antalet gånger medarbetaren behöver böja kropp och handleder när hon sträcker sig efter delar och så undviker man extrema belastningar och risker för följdskador på grund av ensidiga och upprepade rörelser.

Behovsanpassad plockning av delar för perfekt ergonomi.

Med ergonomiskt perfekt anpassade och inställbara behållare som sitter inom räckhåll för medarbetaren minimeras rörelserna och avstånden. Behållarna placeras så att medarbetarens rörelsemönster blir mjukt, halvcirkelformat och stigande bort från kroppen.

Optimal ergonomisk belysning.

En grundförutsättning för hög effektivitet och arbetskvalitet är en belysning som kan ställas in i höjdled på arbetsplatsen och anpassas till den aktuella uppgiften. Ergonomiska ljusförhålladen förhindrar nämligen uttröttning, förbättrar koncentrationsförmågan och minskar risken för fel.

 

Arbetsplatskonfigurator

Planera ditt individuella arbetsbord online.

SystemMobile-konfigurator

Planera ditt individuella SystemMobile online.