• |
  • |
  • |

Materialflöde i industriell tillverkning med item

Varor, färdiga produkter och förbrukningsmaterial: Vid modern tillverkning har allting sin plats i flödet. Då behövs lönsam matningsutrustning.

De erforderliga produkterna ska finnas till hands i rätt mängd i rätt kvalitet och vid rätt tidpunkt (”just-in-time-strategi”). Målet är att lagret ska vara så nära noll som möjligt och man vill också undvika tillverkningsvariationer och materialslöseri.

Kontinuerligt materialflöde inom verksamheten med item

Rullbanor i olika modeller ser till att påfyllning fungerar från Kanban-hyllorna på arbetsplatsen. Materialflödesdelarna i D30-serien kan snabbt anpassas och byggas in. Så att allt fungerar som det ska.

Kontakt

Aluflex System AB
Lilla Garnisonsgatan 34
25467 Helsingborg


Tel.: +46 / 42 / 380 230
Fax.: +46 / 42 / 380 231
info(at)aluflex.se
www.aluflex.se