• |
  • |
  • |

MB-modulsystem

items MB-modulsystem är lösningen på alla konstruktionsuppgifter inom maskin- och utrustningsbyggnad. Användningsområdena sträcker sig från enkla stativ till helt automatiserade produktionslinjer.

Under mer än 25 år har ingenjörer över hela världen använt MB-modulsystem eftersom allting passar ihop. De modulära delarna kan kombineras med varandra nästan helt utan begränsningar. Så blir dina idéer verklighet. Tillförlitlighet och utbyggbarhet ser till att systemet kan användas under lång tid.

Profiler och tillbehör

Med de höghållfasta aluminiumprofilerna går det snabbt och enkelt att bygga upp önskade konstruktioner utan ytterligare ytbearbetning. Alla profiler är eloxerade och anpassade till varandra i seriespecifika, fasta mått. Tillbehör till profiler är blindpluggar för snittytor och borrhål samt täckprofiler för sidoytor.

Förbandsteknik

Elementen i produktfamiljen förbandsteknik ger stabila och styva profilförband.

Spårmuttrar

Olika typer av spårmuttrar med gänga samt spårprofiler för individuell bearbetning skapar ett mothåll för skruven.

Skruvar och universalinfästningar

Olika former av skruvar samt ytterligare fästelement för andra delar på profilkonstruktionerna.

Skivinfästning

En fast infästning för delar som skiljer sig åt beroende på kraven på hållfasthet, montering och konstruktion. Även infästning av skivelement i speciella klämprofiler räknas som fast skivinfästning.

Skydds- och skiljeväggselement

Speciella delar för montering av säker skyddsutrustning – antingen direkt förbundna med maskinstativet (i närheten av maskinen) eller egenstabilt fristående (på avstånd från maskinen).

Gångjärn och beslag

Svängdörrar, skjutdörrar och lyftdörrar har rörliga skivinfästningar. Dörrarna kan vara egenstabila ytor utan ram eller som ramelement med integrerad skiva.

Handtag

Manövreringen av svängdörrar, skjutdörrar och lyftdörrar kan ske med handtag eller handtagssystem. Handtaget monteras antingen direkt på det egenstabila skivelementet eller på profilen på skivans ram.

Låsanordningar

Förutom att hålla stängt fungerar låsanordningarna också som skydd mot otillbörlig öppning av sväng- och skjutdörrar av egenstabila skivelement.

Skivelement

I den här gruppen finns skivelement av olika material. De är lämpliga för att tillverka maskinpaneler, skyddsutrustning och hus samt för arbetsplatser.

Golvelement

Gruppen med golvelement omfattar:

> Inställningsfötter för utrustning, maskiner och hus
> Hjul för apparater, behållare och andra mobila tillbehör
> Specialelement för infästning av konstruktioner på golv eller vägg
> Transport- och fotplattor för montering av inställningsfötter och hjul på olika tillbehör

Transportteknik

Transportuppgifter kan integreras direkt i profilkonstruktionen med speciella tillbehör.

Maskintillbehör

Tillbehörsdelar för utrustning av maskiner – allt från maskinmanövrering via kommunikation och media till skydd mot skador och vibrationer.

Installationselement

Gruppen av installationselement består av enkla kanaler, det anpassningsbara modulära kanalsystemet, profiler med integrerad kanal, elektronikhus och fästelement för ledningar och brytare.

Linjärstyrning

Linjärstyrningar:

> Rullstyrningar på axlar som är monterade i profilspåret.
> C-skenstyrningar i specialprofiler
> Linjärstyrningar på fristående styrningsaxlar
> Linjärstyrningar på styrskenor i profilspåret

Mekaniska drivningselement

Drivningselementen i kombination med items linjärstyrningar skapar förutsättningar för flexibel utformning av valfritt antal rörelseaxlar.

Delar av specialmaterial

För tillämpningar med speciella krav på materialen i strukturelementen: items specialprofiler av rostfritt stål eller innovativt kompositmaterial.

Utrustning och verktyg

Speciell utrustning och speciella verktyg för bearbetning av elementen i MB-modulsystem.

Kontakt

Aluflex System AB
Lilla Garnisonsgatan 34
25467 Helsingborg


Tel.: +46 / 42 / 380 230
Fax.: +46 / 42 / 380 231
info(at)aluflex.se
www.aluflex.se

item produktsökare

Hitta den passande linjärenheten snabbt - enkelt med den nya produktsökaren för linjärteknik.