• |
  • |
  • |

item klickförbandssats 8 är ett kraftigt förband mellan två item aluminiumprofiler 8 som korsar varandra i valfri vinkel eller löper parallellt.

item klickförbandssats 8

  1. Profilbearbetning krävs inte
  2. Kan flyttas i varje riktning och vinkel
  3. Profilerna 8 kan förbindas med varandra i valfri vinkel

item klickförbandssats 8 är ett kraftigt förband mellan två item aluminiumprofiler 8 som korsar varandra i valfri vinkel eller löper parallellt.
De vridbara fästena griper tag i profilspåren på båda sidor så att förbandet kan flyttas längs med spåren men också vridas i önskad vinkelposition gentemot profilen.

Specialvarianter av klickförbandet:
item klickförbandssats 8 finns i två modeller: som förband mellan spårsidorna på två aluminiumprofiler 8, med ett avstånd på 20 mm, (artikelnr 0.0.489.79) eller i modellen 90°, (artikelnr 0.0.606.94) som förbinder en profil 8 40x40 på framsidan i valfritt läge i rät vinkel till ett profilspår.

Den speciella fördelen med klickförbandssatsen är att den så snabbt kan monteras: sätt på förbandet på profilspåren och spärra det genom att vrida ett ¼ varv – allt i handvändning!

Därefter fixeras förbandet genom att dra åt spännskruven på sidan: Högsta flexibilitet och enkel användning!

1) Sätt på klickförbandssatsen på profilspåret och spärra det (klick!)

2) Förbind klickförbandssatsen med den andra profilen.

3) Rikta klickförbandssatsen och dra åt spännskruven.

4) Demontering: Lossa spännskruven och lyft ut regelblecket ur profilspåret och vinkla det bakåt. Klickförbandssatsen behöver inte demonteras och är klar för nästa användning.

Kontakt

Aluflex System AB
Lilla Garnisonsgatan 34
25467 Helsingborg


Tel.: +46 / 42 / 380 230
Fax.: +46 / 42 / 380 231
info(at)aluflex.se
www.aluflex.se

item produktsökare

Hitta den passande linjärenheten snabbt - enkelt med den nya produktsökaren för linjärteknik.