• |
  • |
  • |

Neuheiten MB Systembaukasten

Produktnyheter: MB-modulsystem

Äntligen finns alla anslutningar exakt där man behöver dem: Med items installationspelare går det att utrusta tillverkningsområden eller liknande med ström, tryckluft och nätverksanslutning. I den stabila pelaren finns två stora kabelkanaler. Uttag, brytare och portar kan fästas direkt i öppningarna. Alla öppna kanaler kan stängas perfekt med en aluminiumprofil så att installationspelaren säkert försluter alla ledningar.

Två spår 8 på var och en av de fyra sidorna kan användas för anslutning av lampor, vridbara armar och andra tillbehör. På så sätt kan du använda installationspelaren produktivt på flera sätt. För försörjningen med tryckluft finns det två rörledningar av aluminium invändigt. Med anslutningssatsen för pneumatik går det att montera anslutningar för tryckluftsverktyg i valfri höjd. Avskiljningsprofilen delar upp kabelkanalerna i två separata områden. Tilledningar med hög- och lågspänning kan på så sätt dras separat och säkert.

Det massiva golvfästet och det flexibla takfästet ger stabilitet. Det fungerar också som höjdutjämning och underlättar indragningen av media- och strömanslutningar.

Installationspelarprofil 8 160x160 K76

Ström, tryckluft, nätverk – och allt det från en central punkt. items installationspelarprofil är en robust och variabel lösning för att dra försörjningsledningar till arbetsplatserna.

Den massiva installationspelarprofilen har två stora kabelkanaler som kan delas upp med avskiljningsprofilerna K76 K i två separata områden för att dra hög- och lågspänningsledningar separat från varandra enligt SS-EN 50174.

Avskiljningsprofil K76 K
Avskiljningsprofilclips K76 K

Avskiljningsprofilen K76 K används i installationspelarprofilen 8 160x160 K76 för att dra ledningar med lågspänning (nätverk, data, etc.) avskilt från högre driftspänningar. Den rumsliga avskiljningen reducerar störningar enligt installationsdirektivet SS-EN 50174.

Avskiljningsprofilen K76 K hakas fast utan bearbetning i det centrala spåret på installationskanalen. Plastprofilen skapar två genomgående kamrar.

För extra stabilitet finns avskiljningsprofilclipset K76 som hakas fast och därigenom förhindrar att avskiljningsprofilen böjs. Samtidigt ser clipset till att kablarna hålls på plats i sina respektive avsnitt.

Täckprofil 76 Al
Hakklämma St

Aluminiumprofilen försluter kabelkanalen på installationspelarprofilen 8 160x160 K76. Den fästs med hakklämmor i spåret och hålls på plats utan skruvar. Lika enkelt kan kanalen öppnas för underhåll.

För göra plats åt uttag och anslutningar kan täckprofilen 76 Al lossas utan problem.

Anvisning: För monteringen av kåpan och den elektriska kontakten till pelarens undersida används hakklämmor. Varje segment på täckprofilen måste fästas med minst fyra hakklämmor. Mellan 1000 mm och 2000 mm rekommenderas sex och från en längd på 2000 mm minst åtta hakklämmor. Hakklämmorna säkerställer täckprofilens jordning.

Takfäste installationsspelarprofil
Golvfäste installationsspelarprofil

Takfästet ger extra stabilitet för installationspelaren. Det används för montering i taket och fungerar samtidigt som höjdutjämning.

Takfästet för installationsspelarprofilen består av fästplattan för taket och två U-formade profiler av stålplåt. Denna förankras i spåret 8 på installationspelare så att avståndet mellan överkanten på pelaren och taket kan anpassas. Konstruktionen gör det enklare att dra ledningar via taket.

Den stabila golvplattan ger installationspelaren stabilitet.

Tillbehör installationspelare

items installationspelare kan snabbt och enkelt utrustas med uttag och brytare. Haka fast önskat infällt uttag för en, två eller tre installationselement i öppningen på kabelkanalen, sätt in och anslut en passande anslutning och fäll upp täckramen. Så snabbt fixar man uttag, nätverksanslutning etc.

items tillbehörsprogram täcker alla typiska användningsområden. Jordade uttag, kopplingar för CEE-uttag, RJ45-nätverksanslutningar och brytare. För ytterligare uppgifter kan item på begäran tillhandahålla ytterligare installationselement.

Infällt uttag K76

Infällt uttag för enstaka uttag, brytare och anslutningar på items installationspelarprofil. Sätt bara in det infällda uttaget framtill på valfri plats i kabelkanalen. För snabba anslutningar av ledningar går det att fälla bort och ta bort underdelen. Ledningsöppningarna passar för en ledningsdiameter på upp till 14 mm. Det horisontala fästspåret är 60 mm.

Eftersom de invändiga måtten uppfyller DIN 49073 del 1 kan normala installationselement som uttag eller brytare med ett mått på 71 mm användas.

Infällt uttag K76 M45

Det universella fästet för M45-installationsenheter på items installationsprofil. Det infällda uttaget som hakas fast framtill på valfri plats i kabelkanalen. Underdelen kan fällas ut eller tas bort för snabb anslutning. Ledningsöppningarna passar för en ledningsdiameter på upp till
14 mm. De infällda uttagen är dimensionerade för snabb montering av uttag, brytare och anslutningar i enlighet med Modul 45-systemet (M45).

Uttag 33° M45

Det jordade uttaget med förbättrat beröringsskydd fästs med det infällda uttaget K76 M45 på items installationspelarprofil. Den 2-poliga anslutningen har standarddimensioner (16 A och 250 V växelström). Kontakten sitter förskjuten med 33 grader.

Det infällda, jordade uttaget som hakas fast framtill har fästklämmor i enlighet med IEC 60884-1.

Täckram T M45 med textfält

Snygg avslutning för uttag, brytare och anslutningar. Täckramen hakas fast framtill och passar på det infällda uttaget K76 M45. Det integrerade textfältet underlättar vid service.

Täckramen kan fås i två färger. Välj passande för infällda uttag med en, två eller tre platser.

Strömbrytare

Strömbrytare lämplig för det infällda uttaget K76 M45. Den 2-poliga brytaren är dimensionerad för växelström med 16 A och 250 V.

Nätverksmodul
Nätverksmodulhållare

Anslutningsmodulen med en RJ45-kontakt för nätverk uppfyller kat. 6A. På så sätt blir avskärmningen mot störningar från andra enheter optimal. För att höja den elektromagnetiska kompabiliteten bifogas en EMC-skärmkåpa. Med modulen med Keystone-fästram medföljer även dammskydd och buntband.

Nätverksmodulfästet med vinklat uttag har plats för RJ45-anslutningar. Luckor skyddar de oanvända uttagen mot damm. Nätverksmodulfästet monteras med det infällda uttaget K76 M45 på items installationspelare. Med hakfästet kan monteringen ske vågrätt eller lodrätt.

Infälld enhet M45 2TE

I den infällda enheten kan automatsäkringar eller jordfelsbrytare upp till max. 2 TE monteras. Tillbehör och allt nödvändigt fästmaterial medföljer, som t.ex. det infällda uttaget K76 M45 för montering på items installationspelare. Dessutom ingår bärskena, täckkåpa och täckram i monteringssatsen. Komplettera bara med önskad skyddsutrustning.

CEE-uttag

CEE-uttaget levereras med alla tillbehör för montering på items installationspelare. CEE-uttaget är dimensionerat för 400 V och 16 A.

Dragavlastning infällt uttag K76

Dragavlastningen ger extra avlastning för kablar och anslutningar i alla infällda uttag.

Dragavlastningen hakas enkelt fast i ledningsöppningen med en ledningsdiameter på 14 mm.

Jordanslutning installationspelarprofil

Vid fel kan metalldelar bli spänningsförande. För säker avledning bör därför jordanslutningen användas i installationspelarprofilen 8 160x160 K76. Den monteras i skenan bredvid det centrala spåret i kabelkanalen. Vid monteringen tränger den igenom det isolerande eloxalskiktet på aluminiumprofilen - för en säker avledning av felströmmar och statisk uppladdning.

Anslutningssats för pneumatik 8 160x40 G1/2
Avluftningskoppling G1/2 NW 7,2

Arbeta under tryck – inga problem med items installationspelare och anslutningssatsen för pneumatik 8 160x40 G1/2.
G 1/2"-gänghålet enligt ISO 228-1 klarar tryckluftkopplingar av standardtyp. Anslutningsplattan monteras på sidan i önskad höjd på pelarprofilen. Dessutom måste man borra en genomgång till den integrerade tryckluftledningen i installationspelarprofilen. En passande borrschablon ingår i leveransen.

För anslutning av apparater finns avluftningskopplingen G1/2. Den skruvas fast på anslutningssatsen och fungerar som en standardkoppling för verktyg etc.

Gängpip G1/2 för slang 9 mm

Gängpipen skapar en tät anslutning mellan en central tryckluftledning och den integrerade tryckluftledningen på items installationsprofil.

Universalsax med 90°-stopp

Aldrig mer sneda kanter: Universalsaxen med 90°-stopp klarar gummi, plast och till och med tunna aluminiumprofiler. Det integrerade stoppet underlättar klippning i rät vinkel. På så sätt behöver man i de flesta fall inte ens rita en skärlinje. Sidostödet bredvid städet förhindrar att mjuka material böjs och ger perfekta kanter.

Klingan är längre än på traditionella universalsaxar. I kombination med det långa, mantlade handtaget får man ordentlig med kraft för att klippa fasta material.

Kontakt

Aluflex System AB
Lilla Garnisonsgatan 34
25467 Helsingborg


Tel.: +46 / 42 / 380 230
Fax.: +46 / 42 / 380 231
info(at)aluflex.se
www.aluflex.se