• |
  • |
  • |

Mer om våra produkters användningsmöjligheter samt tips och tricks i praktiken lär du dig på våra kurser.

Kurser

Mer om våra produkters användningsmöjligheter samt tips och tricks i praktiken lär du dig på våra kurser.

items MB-kurser omfattar bland annat följande:

Förmiddag:

item grundläggande: Profiler och förbandsteknik.
Med den här kursen vänder vi oss till våra kunder och andra som vill lära sig MB-modulsystem från grunden. De grundläggande teknisk-fysikaliska sammanhangen för profilgeometrin och tillhörande förbandselement. Dessutom går man igenom de rätta förbanden.
Nyheter presentation: Ett annat tema för kursdagen är de aktuella nyheterna.

Eftermiddag:

items dynamik: Linjärstyrningar och drivningar
En viktig del av MB-modulsystemet är de många dynamikelementen. I den här kursen går vi igenom var och i vilket syfte våra olika linjärstyrningar – rullstyrning, kullagerhylsstyrning eller kullagrad skenstyrning – kan användas. De olika drivningslösningarna samt de passande tillbehörskomponenterna gås också igenom.
I en praktisk workshop går vi igenom demontering och montering av de viktigaste linjärstyrningarna.

Kursens fokus kan naturligtvis också anpassas individuellt enligt deltagarnas önskemål. Tillhörande dokument får du under kursens gång. Under pauserna ser vi naturligtvis till att det finns förfriskningar.

 

Vill du ha en specialanpassad kurs på plats hos dig eller en item-kurs?

Kontakt

Aluflex System AB
Lilla Garnisonsgatan 34
25467 Helsingborg


Tel.: +46 / 42 / 380 230
Fax.: +46 / 42 / 380 231
info(at)aluflex.se
www.aluflex.se