• |
  • |
  • |

MB-modulsystemet är basen för skräddarsydda stativ och utrustningar i maskinkonstruktion.

Konstruktion av maskiner och produktionsutrustning

MB-modulsystemet är basen för skräddarsydda stativ och utrustningar i maskinkonstruktion. Återanvändningsbara aluminiumprofiler gör det möjligt att konstruera allt från enkla kåpor till fleraxelsystem.

Skydds- och skiljeväggsystem

Systematisk säkerhet: item har alla delar som behövs för skydds- och skiljeväggar med högsta tekniska nivå. De skapar hytter för enskilda arbetsstationer eller övertäckta utrymmen för hela maskiner.

Arbetsplatssystem

Oberoende av om det är ergonomiska, enskilda arbetsplatser, sammanhängande produktionslinjer eller flexibla transportvagnar för materialmatning – item har anpassade delar för effektivt arbete som inte tröttar ut.

Lean Production

Med lösningarna från item får du den flexibilitet som ekonomiska system för manuell tillverkning behöver. Arbetsplatser kan enkelt anpassas om och om igen.

Linjärteknik

De effektiva linjärsystemen möjliggör automationslösningar på högsta nivå. Flera axlar kan sammanlänkas till kompletta hanterings- och positioneringssystem tack vare de precisa linjärstyrningarna.

Trapp- och plattformssystem

Oavsett om det handlar om en stor plattform, runtomgående monteringsplattformar eller ett enkelt underhållsplan – trapp-/plattformssystemet gör det möjligt att arbeta på den önskade höjden. Eftersom TPS är kompatibelt med MB-modulsystemet står hela tillbehörsprogrammet till förfogande.

Kontakt

Aluflex System AB
Lilla Garnisonsgatan 34
25467 Helsingborg


Tel.: +46 / 42 / 380 230
Fax.: +46 / 42 / 380 231
info(at)aluflex.se
www.aluflex.se