• |
  • |
  • |

Trapp- och plattformssystem

Trapp- och plattformssystem

Den här underhållsplattformen består av en lång plattform och två 45°-trappor. Totalt är den 4150 mm lång.

Den här gångplattformen har två 60°-trappor. Inom standardangivna avstånd har antihalkband monterats. Konstruktionen är platssparande och mycket enkel att montera.

Den här plattformen visar trapp-/plattformssystemets flexibilitet. Mellanplattformar skapas lika lätt som 90°-vinklar. Även fleråtkomliga nivåer med olika trappor och plattformsstorlekar kan läggas till om det behövs.

Den här övergången är en klassisk bro. Den består av två trappor med en lutning på 45°. Gångytorna har antihalkband och varningsmarkeringar.

Den här plattformen med en 45°-trappa är ett exempel på en individuell underhållsplattform som uppfyller kraven i alla standarder och direktiv.

Kontakt

Aluflex System AB
Lilla Garnisonsgatan 34
25467 Helsingborg


Tel.: +46 / 42 / 380 230
Fax.: +46 / 42 / 380 231
info(at)aluflex.se
www.aluflex.se